Ωράριο λειτουργίας

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 19:45.

Το ωράριο αυτό ισχύει για τους μήνες Σεπτέμβριο – Ιούνιο

Την περίοδο των εορτών καθώς και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η βιβλιοθήκη λειτουργεί από τις 8:30 – 14:00

Για οποιαδήποτε αλλαγή του ωραρίου υπάρχει σχετική ανάρτηση στην είσοδο της Βιβλιοθήκης


Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 15:00

Το ωράριο αυτό ισχύει για τους μήνες Σεπτέμβριο – Ιούνιο

Τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο η βιβλιοθήκη λειτουργεί από τις 8:00-14:00 συγκεκριμένες ημέρες λόγω αδειών του προσωπικού.


Βιβλιοθήκη Αιγίου

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:30

Το ωράριο αυτό ισχύει για τους μήνες Σεπτέμβριο – Ιούνιο

Τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο η βιβλιοθήκη λειτουργεί από τις 8:00-14:00 συγκεκριμένες ημέρες λόγω αδειών του προσωπικού.


Βιβλιοθήκη Αντιρρίου

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 15:00.

Το ωράριο αυτό ισχύει για τους μήνες Σεπτέμβριο – Ιούλιο.