Γεωγραφική Κατανομή

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από την

  •  Κεντρική Βιβλιοθήκη που εδρεύει στην Πάτρα

και τις περιφερειακές Βιβλιοθήκες :

ditiki_ellada