Κεντρική Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση Επικοινωνίας με Κεντρική Βιβλιοθήκη (Πάτρα)

Η διεύθυνση της Βιβλιοθήκης στην Πάτρα είναι:

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών

Κεντρική Βιβλιοθήκη πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μ. Αλεξάνδρου 1

Κουκούλι, 26334 – Πάτρα

email:

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί της Βιβλιοθήκης στην Πάτρα  είναι:

Γκισέ εξυπηρέτησης χρηστών:2610 369058
Αίθουσα Επεξεργασίας: 2610 369079
Γραφείο Προσωπικού: 2610 369080
Γραφείο Προσωπικού: 2610 369055
Γραφείο Προϊσταμένου: 2610 369057
Γραφείο Υπευθύνου Η/Υ : 2610 369056
ΦΑΞ: 2610 369085

Total Page Visits: 887 - Today Page Visits: 2