Αναζήτηση περιεχομένου σε ψηφιακές συλλογές & πλατφόρμες

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (online ανάγνωση, μεταφόρτωση, παραγγελία)
Ψηφιακά Αποθετήρια
Ενιαία αναζήτηση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου – SearchCulture.gr
Μηχανή αναζήτησης οpenarchives.gr
Ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων – ΕΚΤ ePublishing
Περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης & επιλεγμένες πηγές EKT
Περιοδικά Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Βάσεις Δεδομένων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Επιστημονικά Περιοδικά σε ελληνικές βιβλιοθήκες
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και ΑΒΕΚΤ e-opac
ΜΗΤΙΔΑ – Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων
Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – grissh.gr
Διαδικτυακή πύλη “η Αργώ” για βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων & εθνικούς/διεθνείς καταλόγους
crowdcollΕΚΤ για επανάχρηση ψηφιακού περιεχομένου
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Γενικής Ορολογίας
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Ιατρικής Ορολογίας
Total Page Visits: 1845 - Today Page Visits: 2