Φωτοτυπικά μηχανήματα

Υπάρχουν τρία (3) φωτοτυπικά μηχανήματα στην είσοδο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πάτρα για την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Τα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν με ειδική μαγνητική κάρτα.

Η κάρτα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 100 φωτοτυπίες κα το κόστος αυτής ανέρχεται στα 3 ευρώ και διατίθενται από το γραφείο δανεισμού.

Στην περίπτωση της φωτοτύπησης βιβλίων εφαρμόζονται οι διεθνείς κανόνες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Total Page Visits: 1165 - Today Page Visits: 1