Υποβολή πτυχιακής

Η κατάθεση των Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι., γίνετε μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές δομής πτυχιακών εργασιών που περιγράφονται [Εδώ…] και να συνοδεύεται από τη  δήλωση κατάθεσης και διάθεσης πτυχιακών εργασιών που μπορείττε να κατεβάσετε από  [Εδώ…].

Η παράδοση των πτυχιακών εργασιών από τους σπουδαστές γίνεται τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Όσοι σπουδαστές αδυνατούν να προσέλθουν στις παραπάνω ώρες και ημέρες υποχρεούνται να παραδώσουν το cd της πτυχιακής τους δια αντιπροσώπου τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίσθηκε από την Βιβλιοθήκη ή με courier και δική τους χρέωση στην διεύθυνση:

Κεντρική Βιβλιοθήκη (Πάτρα)
 • Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,

 • Μεγάλου Αλεξάνδρου 1,

 • Περιοχή Κουκούλι Πάτρα Τ.Κ.26334

 • Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 369055, 2610 369056

  Γενικές Πληροφορίες:   rg.ts1527093042ewiet1527093042@yrar1527093042bil1527093042


Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου
 • Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου

 • Νέα Κτίρια,

 • Τ.Κ. 302 00 – Μεσολόγγι, 

 • Τηλ. Επικοινωνίας: 26310 58351, 26310 58279

  Γενικές Πληροφορίες:   rg.ts1527093042ewiet1527093042@yrar1527093042bil1527093042


Βιβλιοθήκη Αντιρρίου
 • Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Βιβλιοθήκη Αντιρρίου

 • Εθνική οδός Αντιρρίου –Ιωαννίνων,

 • Τ.Κ. 300 20 – Αντίρριο,

 • Τηλ.  Επικοινωνίας: 26310 58479

  Γενικές Πληροφορίες:   rg.ts1527093042ewiet1527093042@yrar1527093042bil1527093042


Βιβλιοθήκη Αιγίου
 • Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Βιβλιοθήκη Αιγίου

 • Ψαρών 6, 2

 • Τ.Κ. 51 00 – Αίγιο, 

 • Τηλ. Επικοινωνίας: 26910 23566

Γενικές Πληροφορίες:   rg.ts1527093042ewiet1527093042@yrar1527093042bil1527093042