Η κατάθεση των Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι., γίνετε μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές δομής πτυχιακών εργασιών που περιγράφονται [Εδώ…] και να συνοδεύεται από τη  δήλωση κατάθεσης και διάθεσης πτυχιακών εργασιών που μπορείττε να κατεβάσετε από  [Εδώ…].

Η παράδοση των πτυχιακών εργασιών από τους σπουδαστές γίνεται τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Όσοι σπουδαστές αδυνατούν να προσέλθουν στις παραπάνω ώρες και ημέρες υποχρεούνται να παραδώσουν το cd της πτυχιακής τους δια αντιπροσώπου τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίσθηκε από την Βιβλιοθήκη ή με courier και δική τους χρέωση στην διεύθυνση:

Τμήμα Βιβλιοθήκης και Πληροφοριακού υλικού ένταξης (Παράρτημα Πάτρας)

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών


Τμήμα Βιβλιοθήκης και Πληροφοριακού υλικού ένταξης (Παράρτημα Μεσολογγίου)

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών


Τμήμα Βιβλιοθήκης και Πληροφοριακού υλικού ένταξης (Παράρτημα Αιγίου)

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών


Τμήμα Βιβλιοθήκης και Πληροφοριακού υλικού ένταξης (Παράρτημα Πύργου)

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών


Total Page Visits: 4481 - Today Page Visits: 1