Δια – Δανεισμός Βιβλίων

Με τη χρήση της υπηρεσίας διαδανεισμού δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας να δανειστούν υλικό το οποίο δεν βρίσκεται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης από άλλες Ελληνικές Βιβλιοθήκες.

Ο διαδανεισμός μεταξύ των Βιβλιοθηκών ισχύει για άρθρα περιοδικών, Βιβλίων.

Δδεν ισχύει για πληροφοριακό υλικό όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, πτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό κλ.π.

  • Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας είναι μέλος του ηλεκτρονικού συστήματος διαδανεισμού Ιρις (SmILLe) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ http://ill.lib.ntua.gr/smille/admin/login.phpiris_logo

  • Η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Επιστημονικών περιοδικών του εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών ΕΚΤ https://eskep.ekt.gr/eskep/journal/searcheskep

Διαδικασία διαδανεισμού Βιβλίων
  • Τα μέλη υποβάλουν αίτημα αυτοπροσώπως  ή μέσω email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης    ή με αίτημα διαδανεισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαδανεισμού Ιρις (SmILLe) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ http://ill.lib.ntua.gr/smille/admin/login.php

  • Ο χρήστης ενημερώνεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την άφιξη του υλικού.

  • Η διακίνηση του υλικού γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ( courier).

  • Τα έξοδα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αιτούντα.

  • Ο χρόνος δανεισμού καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη προμηθευτή.

Διαδικασία παραγγελίας άρθρων.
  • Τα μέλη υποβάλουν αίτημα αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά αίτημα παραγγελίας άρθρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης .

  • Ο χρήστης ενημερώνεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την άφιξη του υλικού.

  • Η παραλαβή γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς

Total Page Visits: 1552 - Today Page Visits: 3