lib_15Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής κοινότητας με επίδειξη του αριθμού μέλους που λαμβάνουν μετά την κατάθεση αίτησης στη Βιβλιοθήκη.

Η αίτηση καταχωρείται στο σύστημα παίρνοντας έναν κωδικό ο οποίος είναι απαραίτητος μαζί με την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα για τη διαδικασία του δανεισμού.

Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται μέχρι την τελευταία ημερομηνία που αναγράφεται αυτόματα από το σύστημα δανεισμού και είναι σημειωμένη στο ειδικό δελτίο που βρίσκεται επικολλημένο στο εσωτερικό του βιβλίου. Αν το βιβλίο δεν επιστραφεί έγκαιρα και καθυστερήσει περισσότερο από 10 ημέρες επιβάλλεται στο δανειζόμενο ποινή όπως στέρηση του δικαιώματος δανεισμού για ένα χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση απώλειας του υλικού ο δανειζόμενος οφείλει να το αντικαταστήσει με νέο.

Οι όροι του δανεισμού είναι οι ακόλουθοι:
  • Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό ( Έκτακτο, Ερευνητές) δανείζετε έως τρία (3) βιβλία ανά διδασκόμενο μάθημα για διάστημα 15 ημερών με δυνατότητα ανανέωσης εάν το υλικό δεν έχει ζητηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση ο δανεισμός διακόπτεται

  • Οι Φοιτητές δανείζονται έως τρία (3) βιβλία για δέκα (10) ημέρες με δυνατότητα τριών ανανεώσεων των 5 ημερών εάν το υλικό δεν έχει ζητηθεί .

  • Διοικητικό προσωπικό έως τρία (3) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες.

  • Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού παρά μόνο εσωτερικής χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης.

Μη δανειζόμενο Υλικό  Το υλικό που δεν δανείζεται είναι:
  •  Tο πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λ.π.),

  • Tα περιοδικά,

  •  Tο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του δανεισμένου υλικού ο χρήστης έχει την υποχρέωση της αντικατάστασής του.

lib_16

Total Page Visits: 1377 - Today Page Visits: 1