Επικοινωνία

Φόρμα Άμεσης Επικοινωνίας

* Απαιτούμενα Πεδία

Διεύθυνση Επικοινωνίας με Κεντρική Βιβλιοθήκη (Πάτρα)

Η διεύθυνση της Βιβλιοθήκης στην Πάτρα είναι:

Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μ. Αλεξάνδρου 1

Κουκούλι, 26334 – Πάτρα

email: rg.ts1511041309ewiet1511041309@yrar1511041309bil1511041309

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί της Βιβλιοθήκης στην Πάτρα  είναι:

Γκισέ εξυπηρέτησης χρηστών:2610 369058
Αίθουσα Επεξεργασίας: 2610 369079
Γραφείο Προσωπικού: 2610 369080
Γραφείο Προσωπικού: 2610 369055
Γραφείο Προϊσταμένου: 2610 369057
Γραφείο Υπευθύνου Η/Υ : 2610 369056
ΦΑΞ: 2610 369085

Διευθύνσεις Επικοινωνίας με Περιφερειακές Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου

Νέα Κτίρια, 302 00 – Μεσολόγγι

Τηλ. επικοινωνίας: 26310 58351, 26310 58279

email: rg.se1511041309miet@1511041309yrarb1511041309il1511041309


 Βιβλιοθήκη Αντιρρίου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Βιβλιοθήκη Αντιρρίου

Εθνική οδός Αντιρρίου –Ιωαννίνων, 300 20 – Αντίρριο.

Τηλ. επικοινωνίας: 26310 58479

email: rg.se1511041309miet@1511041309yrarb1511041309il1511041309


Βιβλιοθήκη Αιγίου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Βιβλιοθήκη Αιγίου

Ψαρών 6, 251 00 – Αίγιο

 Τηλ. επικοινωνίας: 26910 23566

email: rg.ta1511041309piet@1511041309euolo1511041309l1511041309


Βιβλοθήκη Πύργου 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Βιβλιοθήκη Πύργου

Ρήγα Φεραίου, 27131- Πύργος Ηλείας 

Τηλ. επικοινωνίας: 26210 20890, 26210 20888 26210 20813