Πληροφοριακό και Δανειστικό Τμήμα.

To Πληροφοριακό και Δανειστικό Τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Καθορισμός πολιτικής δανεισμού. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής κοινότητας με επίδειξη του αριθμού μέλους που λαμβάνουν μετά την κατάθεση αίτησης στη Βιβλιοθήκη.

 • Ενημέρωση των χρηστών για τους κανόνες δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης.

 • Επίβλεψη βιβλιοστασίων και των χώρων Βιβλιοθήκης.

 • Τακτοποίηση του υλικού στα ράφια και ταξινόμηση αυτού.

 • Παροχή υπηρεσιών φωτοτύπισης και εκτυπώσεων με τη χρήση της ειδικής κάρτας.

Τμήμα Επεξεργασίας Υλικού

Οι υπηρεσίες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Καταγραφή του υλικού στο βιβλίο εισαγωγής.

 • Καταλογογράφηση σύμφωνα με τους AACR2.

 • Θεματική ευρετηρίαση με βάση τις θεματικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου LC και της Εθνικής Βιβλιοθήκης ΕΒΕ.

 • Ταξινόμηση με βάση την 23η έκδοση του συτήματος της δεκαδικής ταξινόμησης Dewey (DDC 23).

 • Εισαγωγή των ββιβλιογραφικών στοιχείων μέσω του Abekt 5.6 στο κατάλογο Βιβλιοθήκης.

Τμήμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης χρηστών

Το τμήμα εκπαίδευσης οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαφόρων ομάδων των χρηστών της.

Η εκπαίδευση είναι θεωρητική με την παρουσίαση των υπηρεσιών της αλλά και πρακτική που πραγματοποιείται μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης και εκπαιδεύει τους χρήστες στη χρήση του δημοσίου καταλόγου OPAC  και των online υπηρεσιών πληροφόρησης.

Τμήμα Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων

Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, συγκεκριμένα:

 • Διαμόρφωση συλλογής προτάσεων για την ανάπτυξη της συλλογής περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων.

 • Έλεγχος πρόσβασης σε online πηγές.

 • Συμμετοχή στο ΕΣΚΕΠ του ΕΚΤ  https://eskep.ekt.gr/eskep/journal/search

Τμήμα προσκτήσεων και γκρίζας βιβλιογραφίας

Το τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Παραλαβές προτάσεων και παραγγελία υλικού.

 • Έλεγχος και διεκπαιρέωση προτάσεων.

 • Ενημέρωση χρηστών.

 

 

Total Page Visits: 1210 - Today Page Visits: 2