Έλεγχος Λογοκλοπής

Ephorus_logoΗ Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος διαθέτει, από τις 25-3-2014, το λογισμικό ελέγχου Λογοκλοπής Ephorus, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τον εντοπισμό της λογοκλοπής.
Με το λογισμικό αυτό, αντιπαραβάλλονται τα κείμενα των εργασιών και των άρθρων με ελεύθερες διαδικτυακές πηγές καθώς και με άλλες εργασίες που έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτό και ελεγχθεί.
Μετά τον έλεγχο, επιστρέφεται στο χρήστη αναφορά όπου περιλαμβάνεται η παρουσίαση των ομοιοτήτων μεταξύ του υποβληθέντος εγγράφου και των πηγών σύγκρισης.
Η υπηρεσία του Ephorus απευθύνεται σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

Για την απόκτηση δικαιώματος χρήσης της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διαχείρισης του συστήματος κ. Ποταμιάνο Αντώνιο στο email: .

Οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο σχετικό έγγραφο [ Εδώ… ], όπως επίσης και στο δικτυακό τόπο του ephorus.
Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται από την ιστοσελίδα του ephorus, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε ήδη προμηθευθεί.

Τονίζεται ότι οι αναφορές του λογισμικού Ephorus για πιθανή λογοκλοπή έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα και η αξιολόγηση εναπόκειται στο διδάσκοντα-επιβλέποντα.
Τονίζεται επίσης, η αναγκαιότητα διακριτικής χρήσης της υπηρεσίας δεδομένου ότι υπάρχει πλαφόν ετήσιας χρήσης !

Total Page Visits: 1916 - Today Page Visits: 4