Η Βιβλιοθήκη θεωρείται δυναμική περιφερειακή μονάδα υποστήριξης της λειτουργικότητας των τμημάτων διαθέτοντας σήμερα περίπου 99.000 τόμους βιβλίων καθώς και σημαντικό αριθμό τρεχουσών συνδρομών περιοδικού τύπου, βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών περιοδικών καθώς και οπτικοακουστικό υλικό.

Το υλικό αυτό που καλύπτει θεματικά όλες τις κατηγορίες της γνώσης και κυρίως το αντικείμενο των σχολών του Ιδρύματος βρίσκεται στη διάθεση των σπουδαστών και εκπαιδευτικών και αποτελεί εργαλείο στήριξης της διδασκαλίας και της έρευνας.

Διαθέτει το βιβλιοθηκονομικό λογισμικό ΑΒΕΚΤ 5.6 που αυτοματοποιεί όλες της λειτουργίες της (κατάλογος, δανεισμός, προμήθειες.

Αποτελείται από την

 •  Κεντρική Βιβλιοθήκη που εδρεύει στην Πάτρα

και τις περιφερειακές Βιβλιοθήκες :

 • Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου,
 • Βιβλιοθήκη Αντίρριου,
 • Βιβλιοθήκη Αιγίου,
 • Βιβλιοθήκη Πύργου,
 • Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας.

lib_12

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα ιδρύθηκε το 1974, ταυτόχρονα με την ίδρυση του πρώην  Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Η οργάνωσή της όμως ξεκίνησε το1989. Κατ’ αρχήν η βιβλιοθήκη στεγάσθηκε σε ένα μικρό χώρο εκτάσεως 150 τ.μ. σε πτέρυγα του παλαιού κτιρίου, σύντομα όμως, με την οργάνωση του υλικού και την αύξηση των χρηστών της, η ανεπάρκεια του χώρου έγινε εμφανής.

Το 1992 με την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων η βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στον πρώτο όροφο του νέου κτιρίου, πάνω από το εργαστήριο σκυροδέματος, σε χώρο εκτάσεως 460 τ.μ. Και πάλι ο χώρος δεν ήταν αρκετός, αλλά σαφώς μεγαλύτερος από τον προηγούμενο. Σήμερα η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε τμήμα του νέου της χώρου που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του ιδίου κτιρίου και έχει έκταση 1200 τ.μ.

Περιλαμβάνει:

 • 2 αναγνωστήρια 400 θέσεων

 • επτά σταθμούς αναζήτησης βιβλιογραφικών δεδομένων,

 • αίθουσα μελέτης (ηλεκτρονικό αναγνωστήριο)

 • αίθουσα επεξεργασίας υλικού,

 • αίθουσες ανοικτού βιβλιοστασίου

 • αίθουσα κλειστού βιβλιοστασίου

 • αίθουσα σεμιναρίων

 • αίθουσα διανομής / επιστροφής βιβλίων ΕΥΔΟΞΟΥ

 • φωτοτυπικά μηχανήματα για τους χρήστες

 • πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ)

lib_13

Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου

Η βιβλιοθήκη Μεσολογγίου άρχισε να λειτουργεί το 1984 και στην ουσία είναι η Κεντρική Βιβλιοθήκη του πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.  .

Στεγάζεται σε ιδιαίτερο, ανεξάρτητο χώρο του συγκροτήματος της πολυδύναμης αίθουσας και περιλαμβάνει αναγνωστήριο και υπολογιστικό κέντρο.

Η βιβλιοθήκη Μεσολογγίου διαθέτει περίπου 28.000 τόμους βιβλίων καθώς και σημαντικό αριθμό τρεχουσών συνδρομών περιοδικού τύπου και 1 βάση δεδομένων ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω τη Οριζόντιας Δράσης καθώς και οπτικοακουστικό υλικό: 330 CD-ROMs, δισκέτες, βιντεοκασέτες. Το υλικό αυτό που καλύπτει θεματικά όλες τις κατηγορίες της γνώσης και κυρίως τα αντικείμενα των σχολών του Ιδρύματος, βρίσκεται στη διάθεση των σπουδαστών και εκπαιδευτικών και αποτελεί εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας και της έρευνας.

Διαθέτει το βιβλιοθηκονομικό λογισμικό ΑΒΕΚΤ 5.6 που αυτοματοποιεί όλες της λειτουργίες της (κατάλογος, δανεισμός, προμήθειες). Στον ηλεκτρονικό κατάλογο έχει καταχωρηθεί όλο το υλικό της ενώ η βάση δεδομένων των χρηστών αριθμεί σήμερα 5000 μέλη.

Μεγάλο μέρος του εκσυγχρονισμού και του εμπλουτισμού όσο και της αυτοματοποίησης της βιβλιοθήκης οφείλεται:

  • Στην υλοποίηση του έργου 3.1.β «Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών των ΤΕΙ Νοτιοδυτικής Ελλάδας – ΤΕΙ Μεσολογγίου» που εντάχθηκε στο Β΄ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ Ι προϋπολογισμού 440.852,29 ευρώ και πραγματοποιήθηκε από 01/10/1996 έως 30/06/2000
  • Στην υλοποίηση του έργου 2.1.3.ε «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου» προϋπολογισμού 666.000 ευρώ στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  από 01/07/2000 – 31/12/2006.
 • και η υλοποίηση του έργου Υποδομών 5.2.1.β΄ «Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Μεσολογγίου» προϋπολογισμού 96.800 ευρώ.
     lib_14
Total Page Visits: 2677 - Today Page Visits: 9