Ενημέρωση σχετικά με Κατάθεση Πτυχιακών στη Βιβλιοθήκη

Η κατάθεση πτυχιακών στην βιβλιοθήκη γίνεται μέσω e-mail.

Οι σπουδαστές αφού παρουσιάσουν την εργασία τους και βαθμολογηθούν, καλούνται να στείλουν τα παρακάτω στο e-mail της βιβλιοθήκης:

Το έντυπο  δήλωση κατάθεσης και διάθεσης πτυχιακής   θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί σωστά, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων στην πτυχιακή  και να έχει και την υπογραφή τους.

Αν σε περίπτωση δεν καθίσταται δυνατή η υπογραφή από όλους λόγω αποστάσεων, τότε ο σπουδαστής/τρια που θα αναλάβει να την υπογράψει θα πρέπει να αναφέρει τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων και να υπογράψει κάτω από αυτά προσθέτοντας τη σημείωση α.α. (αντί αυτού δηλαδή).

Total Page Visits: 1246 - Today Page Visits: 1