Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2021

Ενημέρωση σχετικά με Κατάθεση Πτυχιακών στη Βιβλιοθήκη

Η κατάθεση πτυχιακών στην βιβλιοθήκη γίνεται μέσω e-mail. Οι σπουδαστές αφού παρουσιάσουν την εργασία τους και βαθμολογηθούν, καλούνται να στείλουν τα παρακάτω στο e-mail της βιβλιοθήκης: α) την πτυχιακή τους εργασία σε μορφή word κατά προτίμηση (αν αυτό δεν…
Περισσότερα