Η Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προσπαθεί να συνεισφέρει στη ...

Περισσότερα ...

Κανονισμός Λειτουργίας

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας έχουν: τα μέλη του ......

Περισσότερα ...

Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας σήμερα είναι ......

Περισσότερα ...

Δανεισμός Βιβλίων

Για να έχει τη δυνατότητα δανεισμού κάποιος...

Περισσότερα ...

Υποβολή πτυχιακής

Η κατάθεση των Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη ...

Περισσότερα ...

Έλεγχος Λογοκλοπής

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος διαθέτει, από τις 25-3-2014 ......

Περισσότερα ...