Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2017

Ενιαίος Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε πλέον να κάνετε αναζήτηση στον ενιαίο Κατάλογο Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Στον κατάλογο υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα συγγράμματα των βιβλιοθηκών Πάτρας και Μεσολογγίου. Για την αναζήτηση στον ενιαίο Κατάλογο Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας…
Περισσότερα

Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – MITOS

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε πλέον να κάνετε αναζήτηση στον Ενιαίο Κατάλογο Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (MITOS). Μέσου του Ενιαίου  Καταλόγου Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μπορείτε να αναζητήσετε  όλα τα διαθέσιμα συγγράμματα που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων…
Περισσότερα